STOP-POKUTAM.CZ Pokuty řešíme my!

604 993 282

Řidiče čeká revoluce v bodech !

Ministerstvo dopravy se domnívá, že se Bodový systém, který postihuje neukázněné motoristy po deseti letech existence „přežil“ a je příliš benevolentní, a proto chystá jeho zásadní změnu. Zatím jde ale jen o záměr MD, revoluce v bodech nenastane v ČR dříve než v roce 2018.

Nicméně řidičskou veřejnost dříve či později čeká šok. Chystají se novinky typu, že o řidičský průkaz bude možné přitít až na 3 roky, pokuty budou dosahovat výše až 75.000,- korun. Místo dosavadní sedmi-bodové stupnice budou nově přestupky podle závažnosti rozděleny do tří kategorií s šesti, čtyřmi nebo dvěma udělovanými body. Za jízdu na červenou či překročení rychlostního limitu o padesát kilometrů v hodině má být uděleno šest, místo dosavadních pěti bodů. Pokud by se řidič takového přestupku dopustil v průběhu roku dvakrát, přišel by automaticky na dvanáct měsíců o řidičský průkaz. Platit tedy bude princip dvakrát a dost.

Ministerstvo dopravy společně s policií je dokonce toho názoru, že aktuální maximálně dvouletý zákaz činnost není dostatečně odrazující. Tím spíše, že po polovině trestu lze požádat o prominutí jeho zbytku. Pokuta u přestupků by měly být pouze jednou složkou udělené sankce, další složkou by pak měl být zákaz řízení.

Tímto způsobem – dramatickými sankcemi a „lovem“ řidičů, se bezpečnost na silnicích nezvýší. Bezpečnost na silnicích je třeba nastolit setrvalým tlakem na řidiče. Policista by měl být vidět, aby svou přítomností odrazoval potencionálního neukázněného řidiče od porušování pravidel, současně by měl systém být schopen na porušení pravidel odpovídajícím způsobem reagovat. Bohužel v našich podmínkách policisté z ulic mizí do civilních vozidel a soustřeďují se na „lov řidičů“, jelikož jsou policisté stále hodnoceni za to, kolik zadrží řidičských průkazů, osvědčení o technické způsobilosti, uloží pokut, či kaucí.

Zákony u nás mají potřebu konstruovat ministerstvo dopravy ve spolupráci s policií místo toho, aby zákony tvořili legislativci podle aktuálních potřeb společnosti. Je s podivem, že sankce a restrikce vymýšlejí ti samí lidé, kteří se pak schovávají za poslanecké imunity a brázdí ulice v autech s majáčky často takovým způsobem, že běžný řidič za obdobné jednání čelí postihu v podobě zákazu činnosti. Proč má být tedy běžný občan zasažen na svých právech a to takovým způsobem, který může být pro něj i pro celou jeho rodinu na roky zásadní, ba i likvidační.

Více na : http://www.novinky.cz/domaci/398117-revoluce-v-bodech-ceka-ridice-nejdrive-v-roce-2018.html