STOP-POKUTAM.CZ Pokuty řešíme my!

604 993 282

Novela zákona č. 354/2014 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Od 15. 1. 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 354/2014 Sb., kterou byl novelizován zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Významné je, že touto novelou zákona bylo zrušeno oprávnění ČKP vymáhat sankce za nepojištěná vozidla.

Praxe s vymáháním sankcí ukázala, že tento institut se přežil a sloužil spíše jako živná půda pro různé „vymahače“, než k naplňování svého skutečného účelu.

Právo na příspěvek včetně jeho příslušenství zaniká, pokud do dne 15.1.2015 ČKP neodeslala výzvu nepojištěnému k zaplacení.