STOP-POKUTAM.CZ Pokuty řešíme my!

604 993 282

Blokové řízení od 1. 1. 2013 nově

MF ČR vydalo upozornění k pokutovým blokům vydávaným Ministerstvem financí dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, že ke dni 31.12. 2012 dojde k ukončení platnosti pokutových bloků vydaných do roku 2012 včetně a zavedení nových vzorů pokutových bloků od 1. 1. 2013.

Nové vzory pokutových bloků vypracovalo Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem vnitra s účinností jejich použití od 1. 1. 2013. Nové vzory pokutových bloků se od stávajících vzorů pokutových bloků podstatně odlišují.

Bloky na pokuty na místě nezaplacené budou obsahovat 50 trojlistů, (část A, B, C), přičemž část A bloku bude vydána při uložení blokové pokuty přestupci, část B a část C bloku je určena správnímu orgánu. Jednotlivé trojlisty budou mít shodné evidenční číslo.

Bloky na pokuty na místě zaplacené budou obsahovat 20 dvoulistů (část A, B), přičemž část A bloku bude vydána při uložení blokové pokuty přestupci, část B bloku je určena správnímu orgánu. Jednotlivé dvoulisty budou mít shodné evidenční číslo. Na pokutových blocích nebude předtištěna nominálního hodnota bloku. Do pokutového bloku bude vepsána skutečná výše pokuty až při jejím uložení ukladatelem přestupci.

Přestupci bude vydán originál pokutového bloku, který bude zároveň sloužit jako stvrzenka na převzetí hotovosti. Přestupce tedy bude mít možnost od samého počátku disponovat pokutovým blokem a nebude jakkoliv možné pokutový blok po jeho vydání pozměňovat, jelikož správní orgán bude disponovat pouze kopií pokutového bloku.

Převzato: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/tiskopisy_pokutove_bloky_72732.html

Nové pokutové bloky mají zabránit pozměňování po jejich vydání. Nicméně blokové řízení je stále nevýhodné s ohledem na to, že blokové řízení sebou nese i bezprostřední záznam bodů v bodovém hodnocení řidiče.

Informační leták MF ve formátu PDF

Vzor bloku na pokutu