STOP-POKUTAM.CZ Pokuty řešíme my!

604 993 282

5 x NE

1. Nepodvolujte se blokovému řízení!

Rozhodnutí o uložení pokuty v blokovém řízení s sebou nese nemožnost se proti takovému rozhodnutí odvolat, zpravidla záznam v bodovém hodnocení řidiče a nemožnost efektivně se proti přestupku bránit. „Pánem“ řízení je řidič, pokud s projednáním přestupku nesouhlasí nikdo jej k tomu nedonutí! Ve správním řízení může řidič aktivně ovlivnit průběh řízení, ale i uplatnit své námitky q dosílit i případného soudního přezkumu. Navíc pokud souhlasíte, přechází odpovědnost za správnost textu uvedeného na pokutovém bloku na VÁS !!! To je ostatně i na pokutovém bloku uvedeno.

2. Nezhoršujte situaci

Zbytečně se s policisty nezaplétejte do diskusí, neodporujte jim, komunikační minimalismus je na místě. Zbytečně nezavdáváte příčiny k tomu, aby policisté reagovali na vaše výtky. Výtky je možné uplatnit až v rámci samotného správního řízení a zde se s nimi bude muset vypořádat správní orgán.

3. Nemusíte vypovídat

Dojde-li situace tak daleko, že jste předvoláni na městský úřad či orgány policie, může vám pomoci odmítnout vypovídat. Je věcí policejního, či správního orgánu, shromáždit dostatek důkazů a dokazovat vinu. Listina základních práv a svobod dokonce zakazuje donucovat k sebeobviňování. Každý slušný policista, či správní orgán by vás o tomto vašem právu měl velmi srozumitelně poučit.

4. Nic nepokazíte, opatříte-li si důkazy sami

Pokud máte pochybnosti o správnosti postupu policistů, nebo o spáchání přestupku, nic řidiči nebrání vlastními silami zajistit důkazy na svou obranu. Takovým důkazem může být videozáznam či zvukový záznam jednání s policisty, fotodokumentace z místa přestupku atp.

5. Ne každý „přestupek“ je přestupkem, bojujte za svá práva

Jednání, které formálně naplňuje znaky přestupku (například malé překročení rychlosti, jízda na oranžovou atp.), nemusí být vždy přestupkem, rozhodující je, zda byl poškozen právem chráněný zájem společnosti. Jednoznačně se k tomu vyjádřil dokonce i Nejvyšší správní soud, když projednával případ řidiče, který dostal pokutu za to, že jel 52 km/h na „padesátce“. Neznamená to že se mají pravidla silničního provozu cíleně porušovat, je třeba zvažovat, za jakých okolností došlo k vybočení mimo zákonný rámec.

Slovo na závěr:

Někteří z návštěvníků stránek nás jistě obviní, že publikováním těchto rad napomáháme pirátům a bezohledným řidičům. Bezohledné řidiče nic učit nemusíme, ti dobře vědí, jak se mají chovat, aby si nepřitížili. Svou činností často „rameno spravedlnosti“ natolik vyvedou z míry, že zpravidla zůstanou nepotrestáni.

Nejde nám o to, aby pachatelé přestupků nebyly potrestáni, jde o to, aby se tak dělo v souladu se zákonem a při uplatnění zdravého rozumu a nikoliv přepjatého uplatňování práva.

Ruku na srdce – chybujeme všichni, policisté i zákonodárci, bohužel z běžného řidiče je lovná zvěř!